BHH KÖPER INDUSTRISVETS

industrisvets

Industrisvets är ett företag med stor potential. Dessutom behöver vi deras kapacitet för att utvecklas.

BHH har sedan 2004 utvecklats och specialiserat sig mot innovativa och praktiska lösningar för lastbilen. På så vis har man växt med kunder både nationellt och internationellt. När behovet av svetskapacitet och mer utrymme ökade såg man sig först om efter en underleverantör.
– ­Ju mer vi funderade desto säkrare blev vi på att bästa lösningen var att köpa Industrisvets. Då fick vi både kapacitet och möjlighet att utveckla företaget. I och med detta kan vi öka både produktions- och leveranstakten, säger BHH:s vd och ägare Emil Sahlberg.