INGEN PRISHÖJNING PÅ FASTFLAK

Råvarupriserna på stål har gått upp med ett par procent de senaste åren. Genom effektiviseringar kan vi trots det erbjuda samma pris som tidigare på fastflak.

Våra leverantörer har under flera år höjt priserna på stålplåt till följd av stigande råvarupriser. Vi har dock tidigare inte behövt höja våra priser. Nu kommer vi tyvärr tvingas höja priserna något på våra påbyggarprodukter. Från och med 1 februari justerar vi därför upp priserna med 3 procent. Fastflak och redan ingångna avtal påverkas emellertid inte av prisjusteringen.